AJANKOHTAISTA

Täällä kerromme hankkeessa järjestettävistä tapahtumista, tulevista toimenpiteistä ja raportoimme hankkeen tuloksista.

 

 

 

14.9.2020

LaTVa-hanke aloittaa yhteistyön DigiBreikin kanssa

LaTVa-hanke aloittaa yhteistyön DigiBreikin kanssa tammikuussa 2021. Digibreikki on oululaisen Breikkerin ja helsinkiläisen Digiseikkailun yhdessä kehittämä tuote varhaiskasvatukseen. DigiBreikin valmiiden tehtäväkokonaisuuksien avulla opettaja voi keskittyä teknologiataitojen ohjaamiseen sekä yhdistää siihen hyvinvointia lisäävää ruutuaikaa, joka liikuttaa lapsia kehollisesti ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

DigiBreikkiin on rakennettu vasun tieto- ja viestintäteknologiatavoitteiden mukaiset oppimiskokonaisuudet. Monistettavat materiaalit tekevät opettamisesta selkeää. Yhteistyöhön ja liikkumiseen innostavat animaatiot ja leikit tukevat laaja-alaista oppimista.

Kiteen ja lähialueiden varhaiskasvatuksen sekä lasten ja perheiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät tutustumaan DigiBreikkiin tulevassa työpajassamme. Tammikuussa 2021 aloitamme kolmannen pilottimme, jossa DigiBreikkiä ja muiden yhteistyökumppaneiden sovelluksia testataan varhaiskasvatuksessa laajemmin.

 

Ota siis sivu bit.ly/digibreikkitietoja seurantaan niin saat tietää lisää.

Löydät heidät myös Instagramista: @digibreikki 

 

 

 

3.9.2020

Yhteistyöuutisia!

LaTVa-hanke aloittaa yhteistyön Outloud Oy:n kanssa, joka on tamperelainen puheterapiapalveluja tuottava yritys. Heidän osaamisalueitaan ovat kuntouttavat sovellukset, kommunikoinnin apuvälinepalvelut ja koulutus. Oheinen kuva on Outloudin Eläinten juhlat-sovelluksesta, johon Kiteen ja lähialueiden varhaiskasvatuksen sekä lasten ja perheiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät tutustumaan tulevassa työpajassamme. Tammikuussa 2021 aloitamme kolmannen pilottimme, jossa Outloudin ja muiden yhteistyökumppaneiden sovelluksia testataan varhaiskasvatuksessa laajemmin.

Hankkeemme tavoitteisiin kuuluu toimintaympäristön laajennus myös tekemällä yhteistyötä yritysten kanssa, ja Outloud sopii hankkeeseemme hienosti ! Odotamme innolla, että tekin pääsette tutustumaan Eläinten juhliin ja Outloudiin !

Jos haluat jo käydä tutustumassa, heidät löydät täältä

www.outloud.fi
Instagram: @outloudoy
Facebook: Outloud Oy

#latvahanke #eutukee #vipuvoimaa #yhteistyö #pilotti

 

 

28.8.2020

LaTVa-hankkeen toinen pilotti käynnistyy!

 Kuva: Sanna-Mari Mämmi, Päiväkoti Siilinpiilo

LaTVan pilottihanke lähtee rakentamaan lasten kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaympäristöä yhteistyössä päiväkoti Siilinpiilon kanssa syksyllä 2020. Siilinpiilo on toiminut yhteistyökumppaninamme hankkeen alusta alkaen. Tavoitteena on luoda päiväkodin toimintaympäristöön toimintoja, jotka harjaannuttavat erilaisia oppimisvalmiuksia säännöllisesti ja systemaattisesti lasten arjessa. Toiminnot tukevat kaikkia päiväkodin lapsia ja ne sulautetaan lasten arkipäiväisiin toimiin sekä päiväkoti Siilinpiilon Green care-toimintamalliin. Esimerkki tällaisesta toiminnosta voisi olla kuvassa näkyvä rentoutusharjoitus,jota on edeltänyt kuvitettuihin rentoutuskortteihin tutustuminen toimintaympäristössä,eli metsässä. Toimintaympäristön rakentumista ja toimintaa seurataan ja siitä raportoidaan LaTVa-hankkeessa. Toivomme luovamme toimintamallia, jota voidaan laajentaa muuallekin Kiteen varhaiskasvatukseen.

Tutustu Siilinpiilon omille sivuille Instagramissa: @siilinpiilo ja Facebookissa: Mäntyniemen Ikihonka Oy Päiväkoti Siilinpiilo

 

Pilottiin liittyen tehdään myös tutkimusta.

Tutkimustiedotteen löydät täältä: Tiedote tutkimuksesta

Tietosuojaseloste: Tietosuojaseloste

Lisätietoa pilotista: Tiedote Siilinpiilon pilotista vanhemmille

Hankkeessa on siis syksyllä 2020 kaksi erillistä pilottia käynnissä ja keväällä 2021 on alkamassa vielä yksi yritysyhteistyökumppaniemme kanssa. Seuraa LaTVa-hankkeen tiedottamista pilottien etenemisestä ja tuloksista sosiaalisen median kanavisamme sekä täällä kotisivuilla 🙂

 

26.8.

LaTVa-hanke järjestää syksyllä 2020 kuusi samansisältöistä työpajaa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoittautuminen 11.9. mennessä oheisilla linkeillä.

Siun sote ja sote-alan yksityiset toimijat: https://link.webropolsurveys.com/S/CE8B29FBBC39E70E

Varhaiskasvatuksen toimijat: https://link.webropolsurveys.com/S/FEDD598110A8C61C

Kiteen kaupungin työntekijät: Ei erillistä ilmoittautumista

Tervetuloa!

 

 

13.8.2020

Soten jalkautuminen varhaiskasvatukseen -pilotti alkaa!

“LaTVa-hankkeen tavoitteena on hyödyntää ja kehittää yhteistoiminnallisesti erityispedagogiikan, varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tietotaitoja lasten tuen tarpeista ja tukitoimista yhteistyössä yritysten kanssa.” LaTVan työpajassa kerätyn aineiston ja työpajapurkujen perusteella olemme saaneet selville, että:

Varhaiskasvatuksen työntekijät eivät aina tiedä, mitä palveluja sotekentällä on tarjolla.
Soten työntekijät eivät aina tiedä varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjä.

LaTVan pilotti etsii näihin haasteisiin ratkaisua jalkauttamalla soten työntekijöitä päiväkodin arkeen. Soten työntekijät tekevät itseänsä tutuiksi varhaiskasvatuksen työntekijöille, jolloin yhdessä toimimiselle luodaan pohjaa ja helppoutta molemminpuolisen tuttuuden kautta. Soten työntekijät viettävät ryhmissä aikaa tutustuen varhaiskasvatuksen arkeen ja toimintoihin sekä varhaiskasvatuksen työntekijöihin. Pilotti alkaa syksyllä 2020 ja päättyy keväällä 2021. Tarkoituksena on luoda yhteistyön käytänteitä ja löytää ratkaisuja ryhmää yleisesti koskeviin asioihin.

 

Pilottiin liittyen tehdään myös tutkimusta.

Tutkimustiedotteet löydät täältä: Tiedote tutkimuksesta (sote)

ja täältä: Tiedote tutkimuksesta (vaka)

Tietosuojaselosteen löydät täältä: Tietosuojaseloste

Alkukysely jalkautuville soten työntekijöille ja varhaiskasvatuksen opettajille toteutetaan oheisella web-lomakkeella 17.08.-21.08.2020.

Kysely sotelaisille: https://link.webropolsurveys.com/S/C5DB15823C0BCE67

Kysely varhaiskasvatuksen opettajille: https://link.webropolsurveys.com/S/2292B26CA42AA017

 

Lisää tietoa pilotista: Sote jalkautuu varhaiskasvatukseen – Tiedote

Ilmoittelemme täällä ja sosiaalisen median kanavissamme pilotin etenemisestä ! 🙂

 

3.7.2020

LaTVa-hanke toivottaa aurinkoista kesää!

LaTVa-hankkeen porukka jää hiljalleen kesälomille ja palaa takaisin hanketyöhön elokuun alussa. Elokuussa jatkamme tulevien pilottien ja syksyn työpajakokonaisuuden työstämistä. Näistä kerromme myöhemmin enemmän!

Aurinkoista kesää!

Muistakaa seurata meitä myös somessa 🙂

Twitter: @latvahanke
Instagram: @hankelatva
Facebook: Latva Hanke

 

Terveisin LaTVa-hanke

 

 

 

4.5.2020

ETSINTÄKUULUTUS !

Onko yrityksellänne varhaiskasvatukseen sopivaa teknologista tuotetta (esim. sovellus, laite), jota haluaisitte testata varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä? Laajenevat toimintaympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa (LaTVa) -hanke mahdollistaa sen.

Tammikuussa 2021 olemme aloittamassa pilottia Kiteen alueen varhaiskasvatuksessa, johon mukaan valituilla yrityksillä on mahdollisuus päästä mukaan. Pilotista saatte systemaattista käyttäjäkokemusta ja kehittämisehdotuksia varhaiskasvatuksen ammattilaisilta ja lapsilta.

Jos kiinnostuksenne heräsi tai haluatte keskustella/kysyä asiasta tarkemmin, otattehan meihin yhteyttä viimeistään 31.5.2020!

Yhteydenotot voi välittää sähköpostitse osoitteeseen elias.kaasinen(at)siunsote.fi

Tätä ilmoitusta saa mieluusti jakaa eteenpäin!

 

Ystävällisin terveisin LaTVa-hanke

 

 

1.4.2020

LaTVa-hanke julkaisee viikoittain vinkkejä lasten kotona oppimisen tueksi

Poikkeusoloista huolimatta LaTVa-hankkeessa jatketaan työskentelyä varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen ja lasten tasapuolisen tuen vahvistamiseksi. Koska isolla osalla lapsia oppimisympäristö on nyt kotona, LaTVa-hanke haluaa jakaa viikoittain kotiin pieniä vinkkejä lasten kanssa touhuamiseen. Vinkit on kasattu niin, että ne kasvattavat lapsen turvallisuuden tunnetta sekä vahvistavat lämmintä vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä.

Kaikki vinkit löytyvät kootusti LaTVan kotisivuilta VIIKKOVINKIT -sivulta niiden julkaisemistahdissa.

 

20.3.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun alkukyselyn vastausaikaa jatkettu toistaiseksi

LaTVa-hanke jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun alkukyselyn vastausaikaa toistaiseksi. Alkykysely on saatavilla verkkolomakkeena, johon sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehet jakavat linkin sähköpostitse kaikille asianomaisille. LaTVa-hanke on yhteydessä Kiteen alueella toimiviin sosiaali- ja terveydenhuollon (Siun sote) esimiehiin lähiaikoina linkin uudelleen jakamista varten.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaisiin lasten tuen tarpeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät tällä hetkellä vastaamaan ja minkälaisiin lasten haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan tukitoimien kehittämistä.

Kiitos kaikille jo vastanneille!

 

11.2.2020

LaTVa-hanke jalkautuu Kiteen päiväkoteihin joulukuun työpajan purkamisen merkeissä

Latva-hanke jalkautuu tammi-helmikuussa Kiteen päiväkoteihin purkamaan joulukuun työpajan tuloksia, vastaamaan työpajassa saatuun palautteeseen sekä kertomaan mitä hankkeessa seuraavaksi tapahtuu. Työpajojen purkujen yhteydessä hankkeen työntekijät ovat kuulleet varhaiskasvatuksen työntekijöiden kuulumisia ja päässeet tutustumaan lisää toimintaympäristöihin. Mukana monessa purussa on ollut myös Siun soten ammattilaisia, jotka osallistuivat myös joulukuun työpajaan. Kiitos hyvistä keskusteluista ja ideoista näissä tapaamisissa kaikille!

4.2.2020

LaTVan alkukysely sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille alkaa torstaina 06.02.2020

 

 

 

 

 

Hei Kiteen alueella työskentelevä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen/esimies !

Tervetuloa osallistumaan Laajenevat toimintaympäristöt varhaiskasvatuksessa (LaTVa) -hankkeen toteuttamaan alkukyselyyn, joka on suunnattu Kiteellä alle kouluikäisten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon (Siun sote) ammattilaisille. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaisiin lasten tuen tarpeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät tällä hetkellä vastaamaan ja minkälaisiin lasten haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan tukitoimien kehittämistä.

Osallistumalla alkukyselyyn olet mukana kehittämässä Kiteen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon varhaiskasvatukseen liittyviä tukitoimia ja toimintaympäristöä lapsen tuen tarpeiden tunnistamiseksi. Alkukyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja osallistumisesi on vapaaehtoista. Käsittelemme alkukyselyn vastauksia luottamuksellisesti ja hyviä tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Tarkemmat tiedot tutkimuksen toteuttamisesta sekä aineistonkäsittelystä ja säilyttämisestä löydät tietosuojalomakkeesta ja tutkimustiedotteesta (alla).

Alkykysely on saatavilla verkkolomakkeena, johon sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehet jakavat linkin sähköpostitse kaikille asianomaisille. Esimiehille on oma kyselylomakkeensa. Kyselylomakkeen täyttämiseen menee noin 30-45 minuuttia. Viimeinen vastauspäivä on 10.3.2020!

Tässä ovat linkit alkukyselyn tutkimustiedotteisiin: tutkimustiedote sotelaisille ja tietosuojaseloste

Lisätietoja tutkimuksesta saat:

  • Tutkijatohtori Kaisa Pihlainen (kaisa.pihlainen@uef.fi)
  • Projektitutkija Lotta Aavikko (lotta.aavikko@uef.fi)

 

 

 

 

 

29.10.2019

TIEDOKSI

ALUEELLINEN TYÖPAJA  JÄRJESTETÄÄN KITEEN KOULUKESKUKSESSA 11.12.2019 KLO 17-19

TILAISUUS AUKEAA KLO 16.30 ilmottautumisen ja kahvihetken kera, jolloin kaikilla on mahdollisuus tutustua erilasiin materiaaleihin ja käytänteihin liittyen haastavaan käyttäytymiseen. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2019

LaTVan alkukysely Kiteen varhaiskasvatuksen henkilökunnalle alkaa maanantaina 21.10 ja sulkeutuu 31.10

 

 

LaTVan alkukyselyn tarkoituksena on selvittää, millaisiin lasten tuen tarpeisiin varhaiskasvatuksen ammattilaiset pystyvät tällä hetkellä vastaamaan, minkälaista osaamista varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on ja millaisiin lasten haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan tukitoimien kehittämistä. Alkykysely on saatavilla paperisena ja verkkolomakkeena, johon Kiteen päiväkotihoidon esimies Nelli Koskinen (nelli.koskinen@kitee.fi) lähettää linkit sähköpostitse kaikille asianomaisille. Kyselylomakkeen täyttämiseen menee noin 20-30 minuuttia.  Kyselystä vastaa Itä-Suomen Yliopisto ja kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista.

Tässä ovat linkit alkukyselyn tutkimustiedotteisiin: tutkimustiedote varhaiskasvattajille ja tietosuojaseloste

Lisätietoja tutkimuksesta saat:

  • Tutkijatohtori Kaisa Pihlainen (kaisa.pihlainen@uef.fi)
  • Projektitutkija Lotta Sundelin (lotta.sundelin@uef.fi)

 

16.9.2019

Alkuseminaari 16.9.2019

Katso alkuseminaarivideo