Lapsen haastava käyttäytyminen varhaiskasvatuksen arjessa -alueellinen työpaja 11.12.2019

16.12.2019

LaTVa-hankkeen 11.12.2019 järjestämään työpajaan osallistui noin 80 varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää. 

Työpajan tunnelmaa. Kuvat: Lotta Sundelin ja Elias Kaasinen

Kaksituntisessa työpajassa työskenneltiin moniammatillisissa ryhmissä ratkoen varhaiskasvatuksen arjessa esiintyviä haastavan käyttäytymisen tilanteita. Tarkoituksena oli tuoda esiin erilaisia näkökulmia, jakaa hyviä käytänteitä sekä rakentaa molempien ammattiryhmien ymmärrystä Kiteen varhaiskasvatuksen ja soten arjesta haastavan käyttäytymisen näkökulmasta. Työpajassa työskentely sujui hyvässä ja innostuneessa hengessä.

Osallistuneet antoivat kiitosta onnistuneita järjestelyistä, toimivasta ja rennosta ryhmätyöskentelystä sekä sopivan konkreettisista tehtävistä. Antamassaan palautteessa Osallistujat toivoivat jatkossa lisää toimivia käytänteitä haastavan käyttäytymisen vastaamiseksi varhaiskasvatuksen arkeen ja varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittämistä. Latva-hankkeessa tartutaan näihin toiveisiin ja ryhdytään kehittämään toimenpiteitä hyvien käytänteiden ja menetelmien vakiinnuttamiseksi sekä yhteistyön rakentamiseksi.

Kiitos kaikille osallistujille!

 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietettiin Kiteen torilla 20.11.2019

20.11.2019

Elias Kaasinen

Kiteellä kokoonnuttiin tänään torille viettämään lapsen oikeuksien päivää Lapsen oikeudet 30 vuotta ROCK -tapahtumaan. Tapahtuma oli avoin tilaisuus, josta Kiteen kaupunki tiedotti tiedotuskanavissaan edellisviikolla. Tapahtuman järjesti Päiväkoti Kieppi.

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuusta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen kunniaksi ympäri maailmaa.  Lapsen oikeuksien sopimuksen keskiössä ovat syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemyksen kunnioittaminen häntä koskevissa asioissa. YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

Lapsen oikeuksien päivän tarkoituksena on muistuttaa lapsen oikeuksista ja lasten hyvinvoinnin edistämisen tärkeydestä. Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta ja on määrännyt valtion virastot ja laitokset liputtamaan lapsen oikeuksien päivänä. Vuonna 2020 lapsen oikeuksien päivä on merkitty kalentereihin vakiintuneena liputuspäivänä.

Lapsen oikeuksien päivää kokoontui viettämään kuntalaisia ja runsas määrä päiväkotiryhmiä Kiteen alueen päiväkodeista. Tapahtuman tunnelma oli koleasta säästä huolimatta lämmin ja riemuitseva. Yleisöä iloitsemassa ja leikittämässä olivat Muumilaakson asukkaat, Vahvuus Varis ja Täti Monika. Ohjelmassa oli useita laululeikkejä ja Vahvuus Variksen esittämä Lapsen oikeuksien päivän laulu.

Yleisö osallistui riemulla Kansainvälisen lapsen oikeuksien päivän viettoon. Kuva: Elias Kaasinen.
#saanollaminä #lapsenoikeuksienpäivä #kiteenkaupunki

 

LaTVa-hankkeen alkuseminaarissa puhuttiin yhdessä tekemisen merkityksestä varhaiskasvatuksessa

19.9.2019

Lotta Sundelin 

LaTVa-hankkeen alkuseminaari järjestettiin 16.9.2019 Kitee Salissa. Tapahtumaan osallistui Kiteen varhaiskasvatuksen ammattilaisia, paikallispoliitikkoja, median edustajia ja muita asiasta kiinnostuneita. Seminaarissa aiheena oli varhaiskasvatuksen toimintaympäristön kehittäminen laaja-alaisesti.

Seminaaritallenne on katsottavissa täällä!

Esitysten sisällöt lyhyesti

  • Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen käsitteli esityksessään varhaiskasvatusta niin henkilökohtaisella tasolla sairaanhoitajan ja mummin näkökulmasta kuin halllitusohjelman kirjauksien tasolla nostaen esiin yhdessä toimimisen merkityksen yhteistyön sijaan. Puheessaan Merja painotti hyvien toimivien käytänteiden säilyttämistä ja uusien tulevaisuuteen tähtäävien toimien kehittämistä yhdessä eri varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa monitoimijaisesti.                                                                                  
  • Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan professori Eija Kärnä kertoi puheen aluksi hankkeen lähteneen liikkeelle Kiteen kaupungin varhaiskasvatuksen päällikön Eine Kettusen lauseesta ”jotain pitäisi tehdä toisin.” Esityksessään Eija esitteli tutkimuksen näkökulmasta mitä näiden toimenpiteiden tulisi olla käyden läpi valtakunnallisia tuloksia tukitoimien toteutumisesta varhaiskasvatuksessa, millaisia kehitystarpeita tukitoimissa esiintyy ja kuinka hankkeessa pystytään vastaamaan näihin kehittämistarpeisiin. 
  • Kiteen kaupungin sivistysjohtaja Pekka Hirvonen puhui kuinka varhaiskasvatuksen monitoimijaisen toimintaympäristön rakentaminen Kiteellä on mahdollista aktiivisten ja osaavien ammattilaisten kanssa. Pekka nosti esiin miten hanke on osa Kiteelle rakennettavaa lasten ja nuorten hyvinvointi mallia ns. ”Kiteen mallia, ” jolla pyritään takaamaan mahdollisimman yhtenäinen ja joustava tuki perheiden rinnalle läpi lapsuuden ja nuoruuden peruskoulun loppuun saakka. 
  • Siun Soten sosiaali-ja perhepalveluiden päällikkö Helena Majoinen ja johtava sosiaalityöntekijä Hanne-Mari Pöyhönen esittelivät Siun Soten roolia lasten ja perheiden tukitoimien järjestämisessä painottaen palveluiden uudelleen organisointia. Tarkoituksena on rakentaa perheen rinnalle ja varhaiskasvatukseen mahdollisimman ennaltaehkäiseviä ja oikea-aikaisia tukitoimia, jotta vältyttäisiin perheiden juoksuttamiselta ”luukulta luukulle.” LaTVa-hankkeessa kehitetään lasten tukipalveluita panostamalla varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja sote-henkilökunnan erityispalveluiden yhteistyöhön, jotta tuki olisi mahdollisimman nopeasti ja oikea aikaisesti saatavilla lapsen arkeen varhaiskasvatuksessa. Tätä varten hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen ammattilaisten tukipalvelu ns. ”tukipalvelukioski”.  

Tapahtuman lopuksi osallistujille tarjoiltiin virvokkeita ja pientä purtavaa Kiteen koulukeskuksen ravintolassa. Samalla osallistujat pääsivät ideoimaan hankkeen toimintaa pohtimalla kuinka Kiteen varhaiskasvatuksen tukitoimia tulisi kehittää. 

Lämmin kiitos kaikille osallistujille ja puhujille!