LaTVa-hankkeen alkuseminaarissa puhuttiin yhdessä tekemisen merkityksestä varhaiskasvatuksessa

19.9.2019

Lotta Sundelin 

LaTVa-hankkeen alkuseminaari järjestettiin 16.9.2019 Kitee Salissa. Tapahtumaan osallistui Kiteen varhaiskasvatuksen ammattilaisia, paikallispoliitikkoja, median edustajia ja muita asiasta kiinnostuneita. Seminaarissa aiheena oli varhaiskasvatuksen toimintaympäristön kehittäminen laaja-alaisesti.

Seminaaritallenne on katsottavissa täällä!

Kuvia LaTVa-hankkeen alkuseminaarista. Hankkeen toimijoiden ja rahoittajan logot.

Esitysten sisällöt lyhyesti

  • Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen käsitteli esityksessään varhaiskasvatusta niin henkilökohtaisella tasolla sairaanhoitajan ja mummin näkökulmasta kuin halllitusohjelman kirjauksien tasolla nostaen esiin yhdessä toimimisen merkityksen yhteistyön sijaan. Puheessaan Merja painotti hyvien toimivien käytänteiden säilyttämistä ja uusien tulevaisuuteen tähtäävien toimien kehittämistä yhdessä eri varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa monitoimijaisesti.                                                                                  
  • Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan professori Eija Kärnä kertoi puheen aluksi hankkeen lähteneen liikkeelle Kiteen kaupungin varhaiskasvatuksen päällikön Eine Kettusen lauseesta ”jotain pitäisi tehdä toisin.” Esityksessään Eija esitteli tutkimuksen näkökulmasta mitä näiden toimenpiteiden tulisi olla käyden läpi valtakunnallisia tuloksia tukitoimien toteutumisesta varhaiskasvatuksessa, millaisia kehitystarpeita tukitoimissa esiintyy ja kuinka hankkeessa pystytään vastaamaan näihin kehittämistarpeisiin. 
  • Kiteen kaupungin sivistysjohtaja Pekka Hirvonen puhui kuinka varhaiskasvatuksen monitoimijaisen toimintaympäristön rakentaminen Kiteellä on mahdollista aktiivisten ja osaavien ammattilaisten kanssa. Pekka nosti esiin miten hanke on osa Kiteelle rakennettavaa lasten ja nuorten hyvinvointi mallia ns. ”Kiteen mallia, ” jolla pyritään takaamaan mahdollisimman yhtenäinen ja joustava tuki perheiden rinnalle läpi lapsuuden ja nuoruuden peruskoulun loppuun saakka. 
  • Siun Soten sosiaali-ja perhepalveluiden päällikkö Helena Majoinen ja johtava sosiaalityöntekijä Hanne-Mari Pöyhönen esittelivät Siun Soten roolia lasten ja perheiden tukitoimien järjestämisessä painottaen palveluiden uudelleen organisointia. Tarkoituksena on rakentaa perheen rinnalle ja varhaiskasvatukseen mahdollisimman ennaltaehkäiseviä ja oikea-aikaisia tukitoimia, jotta vältyttäisiin perheiden juoksuttamiselta ”luukulta luukulle.” LaTVa-hankkeessa kehitetään lasten tukipalveluita panostamalla varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja sote-henkilökunnan erityispalveluiden yhteistyöhön, jotta tuki olisi mahdollisimman nopeasti ja oikea aikaisesti saatavilla lapsen arkeen varhaiskasvatuksessa. Tätä varten hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen ammattilaisten tukipalvelu ns. ”tukipalvelukioski”.  

Tapahtuman lopuksi osallistujille tarjoiltiin virvokkeita ja pientä purtavaa Kiteen koulukeskuksen ravintolassa. Samalla osallistujat pääsivät ideoimaan hankkeen toimintaa pohtimalla kuinka Kiteen varhaiskasvatuksen tukitoimia tulisi kehittää. 

Lämmin kiitos kaikille osallistujille ja puhujille!