Lapsen haastava käyttäytyminen varhaiskasvatuksen arjessa -alueellinen työpaja 11.12.2019

16.12.2019

LaTVa-hankkeen 11.12.2019 järjestämään työpajaan osallistui noin 80 varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää. 

Kuvia työpajasta.

Työpajan tunnelmaa. Kuvat: Lotta Sundelin ja Elias Kaasinen

Kaksituntisessa työpajassa työskenneltiin moniammatillisissa ryhmissä ratkoen varhaiskasvatuksen arjessa esiintyviä haastavan käyttäytymisen tilanteita. Tarkoituksena oli tuoda esiin erilaisia näkökulmia, jakaa hyviä käytänteitä sekä rakentaa molempien ammattiryhmien ymmärrystä Kiteen varhaiskasvatuksen ja soten arjesta haastavan käyttäytymisen näkökulmasta. Työpajassa työskentely sujui hyvässä ja innostuneessa hengessä.

Osallistuneet antoivat kiitosta onnistuneita järjestelyistä, toimivasta ja rennosta ryhmätyöskentelystä sekä sopivan konkreettisista tehtävistä. Antamassaan palautteessa Osallistujat toivoivat jatkossa lisää toimivia käytänteitä haastavan käyttäytymisen vastaamiseksi varhaiskasvatuksen arkeen ja varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittämistä. Latva-hankkeessa tartutaan näihin toiveisiin ja ryhdytään kehittämään toimenpiteitä hyvien käytänteiden ja menetelmien vakiinnuttamiseksi sekä yhteistyön rakentamiseksi.

Kiitos kaikille osallistujille!