LaTVan alkukysely sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille alkaa torstaina 06.02.2020

Hankkeen logo.

Hei Kiteen alueella työskentelevä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen/esimies !

Tervetuloa osallistumaan Laajenevat toimintaympäristöt varhaiskasvatuksessa (LaTVa) -hankkeen toteuttamaan alkukyselyyn, joka on suunnattu Kiteellä alle kouluikäisten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon (Siun sote) ammattilaisille. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaisiin lasten tuen tarpeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät tällä hetkellä vastaamaan ja minkälaisiin lasten haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan tukitoimien kehittämistä.

Osallistumalla alkukyselyyn olet mukana kehittämässä Kiteen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon varhaiskasvatukseen liittyviä tukitoimia ja toimintaympäristöä lapsen tuen tarpeiden tunnistamiseksi. Alkukyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja osallistumisesi on vapaaehtoista. Käsittelemme alkukyselyn vastauksia luottamuksellisesti ja hyviä tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Tarkemmat tiedot tutkimuksen toteuttamisesta sekä aineistonkäsittelystä ja säilyttämisestä löydät tietosuojalomakkeesta ja tutkimustiedotteesta (alla).

Alkykysely on saatavilla verkkolomakkeena, johon sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehet jakavat linkin sähköpostitse kaikille asianomaisille. Esimiehille on oma kyselylomakkeensa. Kyselylomakkeen täyttämiseen menee noin 30-45 minuuttia. Viimeinen vastauspäivä on 10.3.2020!

Tässä ovat linkit alkukyselyn tutkimustiedotteisiin: tutkimustiedote sotelaisille ja tietosuojaseloste

Lisätietoja tutkimuksesta saat:

  • Tutkijatohtori Kaisa Pihlainen (kaisa.pihlainen@uef.fi)
  • Projektitutkija Lotta Aavikko (lotta.aavikko@uef.fi)