Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun alkukyselyn vastausaikaa jatkettu toistaiseksi

LaTVa-hanke jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun alkukyselyn vastausaikaa toistaiseksi. Alkykysely on saatavilla verkkolomakkeena, johon sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehet jakavat linkin sähköpostitse kaikille asianomaisille. LaTVa-hanke on yhteydessä Kiteen alueella toimiviin sosiaali- ja terveydenhuollon (Siun sote) esimiehiin lähiaikoina linkin uudelleen jakamista varten.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaisiin lasten tuen tarpeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät tällä hetkellä vastaamaan ja minkälaisiin lasten haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan tukitoimien kehittämistä.

Kiitos kaikille jo vastanneille!