LaTVa-hankkeen toinen pilotti käynnistyy!

LaTVan pilottihanke lähtee rakentamaan lasten kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaympäristöä yhteistyössä päiväkoti Siilinpiilon kanssa syksyllä 2020. Siilinpiilo on toiminut yhteistyökumppaninamme hankkeen alusta alkaen. Tavoitteena on luoda päiväkodin toimintaympäristöön toimintoja, jotka harjaannuttavat erilaisia oppimisvalmiuksia säännöllisesti ja systemaattisesti lasten arjessa. Toiminnot tukevat kaikkia päiväkodin lapsia ja ne sulautetaan lasten arkipäiväisiin toimiin sekä päiväkoti Siilinpiilon Green care-toimintamalliin. Esimerkki tällaisesta toiminnosta voisi olla kuvassa näkyvä rentoutusharjoitus,jota on edeltänyt kuvitettuihin rentoutuskortteihin tutustuminen toimintaympäristössä,eli metsässä. Toimintaympäristön rakentumista ja toimintaa seurataan ja siitä raportoidaan LaTVa-hankkeessa. Toivomme luovamme toimintamallia, jota voidaan laajentaa muuallekin Kiteen varhaiskasvatukseen.

Päiväkoti Siilinpiilon logo.

Tutustu Siilinpiilon omille sivuille Instagramissa: @siilinpiilo ja Facebookissa: Mäntyniemen Ikihonka Oy Päiväkoti Siilinpiilo

 

Pilottiin liittyen tehdään myös tutkimusta.

Tutkimustiedotteen löydät täältä: Tiedote tutkimuksesta

Tietosuojaseloste: Tietosuojaseloste

Lisätietoa pilotista: Tiedote Siilinpiilon pilotista vanhemmille

Hankkeessa on siis syksyllä 2020 kaksi erillistä pilottia käynnissä ja keväällä 2021 on alkamassa vielä yksi yritysyhteistyökumppaniemme kanssa. Seuraa LaTVa-hankkeen tiedottamista pilottien etenemisestä ja tuloksista sosiaalisen median kanavisamme sekä täällä kotisivuilla 🙂

Lapset makoilevat metsässä.Kuva: Sanna-Mari Mämmi, Päiväkoti Siilinpiilo