Alueelliset työpajat toteutuivat etäyhteyksin

Syyskuussa 2020 LaTVa-hanke järjesti kuusi samansisältöistä työpajaa Zoomin välityksellä. Työpajojen teemana oli tällä kertaa kommunikaation ja kielellisen kehityksen tuki varhaiskasvatuksen arjessa. Työpajan teema rakentui joulukuussa 2019 olleen työpajan tulosten sekä henkilöstön alkukyselyiden pohjalta. Varhaiskasvatuksen sekä lasten ja perheiden kanssa toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset työskentelivät työpajoissa case-tapauksien pohjalta pienryhmissä. Mukana työpajoissa eri päivinä oli ammattilaisia Kiteen kaupungin ja Siun soten lisäksi mm. Rääkkylän kunnasta, Tohmajärven kunnasta ja Perpe-keskuksesta (Honkalampi-säätiö).  Työpajoihin osallistui yhteensä n. 100 henkilöä . Tutustuimme myös keväällä meillä pilotoitaviin sovelluksiin yhteistyöyrityksiltämme Digiseikkailu Oy, Happia Oy ja Outloud Oy
Kuvakaappaus työpajasta.
Työpajoissa pohdittiin, opittiin ja saatiin taas uutta vietävää jokaisen toimijan arkeen lasten saaman tuen kehittämiseksi. Kiitos kaikille osallistuneille aktiivisesta työskentelystä ja rennosta meiningistä etäyhteyksien äärellä. LaTVa-hanke pureutuu nyt pienryhmien tuotoksiin ja raportoi niistä Zoom-puruissa toimijoille marraskuussa. Tapaamisiin tulevissa työpajoissa sekä työpajojen purku-tilaisuuksissa!