Yritysyhteistyöpilotti käynnissä

Outloudin ja Digibreikin logot yhdessä LaTVa-hankkeen logojen kanssa.LaTVa-hankkeen kolmas ja viimeinen pilotti alkoi maanantaina 1.2.2021. Tässä pilotissa teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja varhaiskasvatuksessa on kokeiltavana 2 erilaista oppimista tukevaa tuotetta, joista keräämme vastineeksi käyttäjäkokemuksia yrittäjille.

Digibreikki on oululaisen Breikkerin ja helsinkiläisen Digiseikkailun yhdessä kehittämä tuote varhaiskasvatukseen. DigiBreikin valmiiden tehtäväkokonaisuuksien avulla opettaja voi keskittyä teknologiataitojen ohjaamiseen sekä yhdistää siihen hyvinvointia lisäävää ruutuaikaa, joka liikuttaa lapsia kehollisesti ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

DigiBreikkiin on rakennettu vasun tieto- ja viestintäteknologia tavoitteiden mukaiset oppimiskokonaisuudet. Monistettavat materiaalit tekevät opettamisesta selkeää. Yhteistyöhön ja liikkumiseen innostavat animaatiot ja leikit tukevat laaja-alaista oppimista.

Ennustamme monta hauskaa ja opettavaista hetkeä DigiBreikin parissa Kiteellä!

Toisen varhaiskasvatuksessa testattavan tuotteen on tehnyt Outloud Oy, joka on tamperelainen puheterapiapalveluja tuottava yritys. Heidän osaamisalueitaan ovat kuntouttavat sovellukset, kommunikoinnin apuvälinepalvelut ja koulutus. Oheinen kuva on Outloudin Eläinten juhlat-sovelluksesta, jossa kehitetään lasten kielellistä tietoisuutta erilaisin harjoituksin. Kielellinen tietoisuus on pohja koko luku- ja kirjoitustaidolle, joten sovellus antaa tukea merkittävien asioiden treenaukseen. Olemme varmoja, että tämäkin sovellus saa innostuneen vastaanoton Kiteellä ja monilla laitteillamme päästään valmistelemaan Eläinten juhlia!

Molemmat testattavat tuotteet pääsevät  osaksi ryhmien arkea. Tuotteiden käytöstä kerätään palautetta ja varhaiskasvattajat pääsevät myös videopalavereissa kertomaan näkemyksiään suoraan yritysten edustajille. Koska tuotteet ovat pääasiassa suunniteltu 5-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, tapahtuu varsinainen testikäyttö viskari- ja eskariryhmissä. Tuotteet ovat kuitenkin kaikkien saatavilla kevään ajan ja ne löytyvät Meitan asentamina tableteilta.

Innostavaa pilottia kaikille ! Raportoimme etenemisestä ja tuloksista täällä ja sosiaalisen median kanavissamme.

Lue lisää Outloudista Instagram ja Facebook: @outloudoy https://www.outloud.fi/

Lisätietoja DigiBreikistä Instagram ja Facebook @digiseikkailu @breikkeri @digibreikki

https://digiseikkailu.com/ https://www.breikkeri.fi/tutustu/