Alueellisissa seminaareissa työskenneltiin LaTVan oppien pohjalta

LaTVa-hankkeen tavoitteena oli levittää hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia myös alueellisesti, jotta hyväksi havaitut toimenpiteet ja kokeilut voisivat tukea samanlaisten teemojen kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Järjestimmekin alueelliset seminaarit syyskuun lopussa Siun soten aluejaon mukaisesti pohjoiselle alueelle sekä keskiselle ja läntiselle alueelle. Eteläiselle, eli Kiteen alueelle päätettiin vähäisen osaanottajamäärän takia pitää korvaava vuosikello-kokous, jossa hankkeen toimenpiteiden parissa työskennelleet ja varsinkin esihenkilö-asemassa olevat soten ja vakan toimijat pääsevät jo katsomaan hankkeen jälkeiseen aikaan ja suunnittelemaan kuinka mahdolliset aikataululliset, organisointiin, vastuuseen ja informaation jakamiseen liittyvät haasteet taklataan.

Keskisen ja läntisen sekä pohjoisen alueen seminaareissa edustajia oli varhaiskasvatuksesta, seurakunnasta, Mannerheimin lastensuojeluliitosta sekä Siun sotelta. Pienryhmissä työskentelimme Kiteellä työpajassa hyväksi havaittujen kysymysten parissa, jotka ohjasivat miettimään täydellistä toimintaympäristöä informaation jakamisen ja yhteistyön muutosten osalta.

Ryhmissä huomattiin samanlaisten teemojen tukevan sekä haastavan varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa monitoimijaista yhteistyötä. Halusimme kannustaa osallistujia mahdollisimman konkreettisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi johtoportaan väkeä toivottiin vierailuille varhaiskasvatuksen yksiköihin ja todettiin, että ei kun vain kutsumaan. Oivalluksia tehtiin myös naapurikuntien erilaisista käytänteistä esimerkiksi tiedonjaossa ja erilaisten tiimien toiminnasta ja niiden organisoinnissa kiireisessä arjessa.

Hankkeen toimijat kertoivat myös hankkeessa tehdyistä toimenpiteistä sekä saaduista tuloksista. Lopuksi osallistujat pohtivat Padletiin, mitä kukakin vie omaan organisaatioon ja kuka tekee mitäkin. Nämä pohdinnat lähetettiin osallistujille myös seminaarin jälkeen muistutukseksi ! 🙂

Kiitos kaikille osallistujille niin keskisen, läntisen ja pohjoisen alueille ! Toivottavasti LaTVa-hankkeesta on myös teille tukea ja oivalluksia laajenevan toimintaympäristön kehitykseen varhaiskasvatuksessa !

Koonti osallistujien seminaarin opeista ja ajatuksista.