LaTVan loppuraportti on julkaistu !

Koostekuva hankkeen toiminnoista, metsäympäristöstä, teknologiasta ja työpajasta

Vihdoin kaikille varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä kiinnostuneille on saatu luettavaa, sillä Laajenevat toimintaympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa (LaTVa) – hankkeen loppuraportti on julkaistu kaikille  vapaasti luettavaksi ja hyödynnettäväksi verkossa.

Käy lukemassa raportista kuinka monialaista yhteistyötä kehitettiin organisaatioiden välillä varhaiskasvatusikäisten lasten saaman tuen kehittämiseksi. Yhteistyötä rakennettiin esimerkiksi työpajoissa, pilottikokeiluin, keräämällä tukimenetelmiä teknologiasalkkuun ja kehittämällä yhteistä sosiaalipalvelupuhelinta. Näistä kaikista innovatiivista avauksista kerromme raportissa tutkimusperustaisesti ja kuullen hankkeeseen osallistuneita, varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä yritysyhteistyökumppaneitamme.
Antoisia lukuhetkiä loppuraportin parissa ja intoa kaikkialle Suomeen lähteä kehittämään ja kokeilemaan rohkeasti uutta !

Kiitos kaikille raportin kirjoitustyöhön osallistuneille sekä tietenkin hanketta toteuttaneille ja siihen osallistuneille, jotta kiinnostavaa kirjoitettavaa riitti. Kiitos yhteistyöstä hankkeen aikana kaikille, toivottavasti loppuraportista on iloa ja jaettavaa pitkäksi aikaa !

Raporttiin pääset tästä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4484-9