LaTVan viimeisessä työpajassa työskenneltiin ahkerasti toimintaympäristön kehittämiseksi

LaTVa-hankkeen kolmas ja viimeinen monitoimijainen työpajatyöskentely järjestettiin toukokuun toisella viikolla onnistunein etäyhteyksin. Työskentelyn aiheena oli TULEVAISUUDEN LAAJENEVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ lapsen tuen järjestämiseksi. Työpajoissa pohdittiin ryhmissä hyödyllisen tiedon tuottamisen ja jakamisen väyliä, sekä millaisia yhteistyön muotoja eri toimijoiden välillä tulisi olla, jotta lapsen tuen järjestäminen olisi mahdollisimman kokonaisvaltaista ja sujuvaa hallinnonalasta tai organisaatiosta riippumatta. Työpajoihin osallistui yhteensä 66 varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa työskentelevää rautaista ammattilaista Kiteen alueelta. Työskentelyn tuloksena syntyi suuri määrä asiantuntevia ja monipuolisia ehdotuksia, joiden pohjalta seuraavaksi pääsemme LaTVa-tiimin kanssa koostamaan Laajenevan Toimintaympäristön -mallia Kiteen varhaiskasvatukseen.

LaTVa -hanke alkaa lähestymään kauden loppua. Olemme hyvin kiitollisia kaikille osallistuneille ja on ollut hienoa nähdä, miten te eri ammattilaiset olette sitoutuneet hankkeessa tapahtuvaan työskentelyyn sydämellä ja ammattitaidolla tuoden esiin omat vahvuutenne. Alla on työpajaan osallistuneiden ajatuksia ja fiiliksiä LaTVa-hankkeesta.

 

Sydämelliset kiitokset kaikille osallistujille

terveisin Anu, Elias, Lotta A. ja Lotta S.

Kuva sanapilvestä, jossa on positiivisia sanoja.